Kontakt boble

MJTF på facebook

Følgende opstiller som suppleanter til bestyrelsen/repræsentantskabet:

Maria Zingenberg

Thomas Guldborg

Christina Dam-Tholstrup

Mads Bojer

Lars Rasch

Simon Skou

 

Til Centrale udvalg er valgt:

Klinikejer udvalget (KEU): David Mørck. / Suppleant: Mette Kæraa

Privat Ansatte Tandlægers Udvalg (PATU): Luise Kyhnau Moltsen. / Suppleant: Marianne Martins Bode

Offentlig Ansatte Tandlægers Udvalg (OATU): Hanin Ottesen. / Suppleant: Lotte Fogde

Sundhedsudvalg (SUU): Vibeke Kjær Elkjær

Efteruddannelsesudvalg (EUU): Signe Rasmussen

 

1. Indstilling af medlemmer til følgende udvalg:

Forskningsudvalg (FORSKU): Yasser Haddadi

Praksisforsikringsudvalget (PFU): Ikke på valg i år

Tandskade Ankenævnet I og II (TSAN): Erling Kristensen og Torben Steen Schønwaldt er er villige til genvalg.

  • Erling Kristensen præsenterer Tandskade Ankenævnet.
 
Protekollatet er ved at være gennem korrektur og kommer snarest

 

Tak til medlemmerne af Midtjysk Tandlægeforening for en velafholdt generalforsamling på Hotel Eyde i Herning. 
 
Der var valg til formandsposten, til de centrale udvalg under tandlægeforeningen samt valg til medlemmer af bestyrelsen som nu har fået et par medlemmer mere 
 

Valgt er 

Formand:
Stine Brems Mørcholdt. 
 
Bestyrelsen 
Lars Rasch 
Signe J. Rasmussen 
Mette Kæraa 
Thomas Guldborg 
Pernille Tøttrup 
Vibeke Kjær Elkjær 
Tina El-Dabach 
Marianne Bode 
Per Ilsøe 
Hanin Ottesen 
Tina Wilson 
David Mørck 
Tina Hunt 
Anny Kristensen 
Meriam Galai 
Luise Moltsen 
Rikke Freitag 
Mathias Diernæs 
Camilla Krause-Kjær 
 
Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde. 
Desuden var der en god debat om særloven, forsikringsforhold og Facebook.
 
Tak til alle der mødte op.
 
På vegne af bestyrelsen 
Stine Brems Mørcholdt 

Igen i år hjælper Midtjysk Tandlægeforening studerende på 8. semester med komme i praktik.

  • Studerende, der ønsker at komme i praktik, kan tilmelde sig her.
  • For Klinikejere, der ønsker at få en studerende i praktik, åbner tilmeldingen senere

5NYs5 logo

Midtjysk tandlægeforening er en selvstændig forening under Tandlægeforeningen. Det vil sige, at er man medlem af Tandlægeforeningen, er man automatisk en del af Regionsforeningen Midtjysk Tandlægeforening. Man er medlem i den region, hvor man har sin primære arbejdsplads, eller hvor man bor, hvis man er uden arbejde.

Regionsforeningen har til formål at sikre tandlægers interesser lokalt. Det vil sige, at vi deltager i koordinationsudvalg under regionen. Vi deltager i Lokale Uddannelsesudvalg og vi arrangerer kurser for tandlæger i region Midt. Derudover er vi meget stolte af vores ungdomsudvalg, som er tæt knyttet til de unge tandlægestuderende. Her arrangerer vi praktikforløb og kurser særligt for dem. For +55 gruppen findes der også en klub, som laver foredrag og dyrker det sociale sammenhold for vores ældre kollegaer.

Derudover sender vi et stort antal repræsentanter til centrale udvalg i Tandlægeforeningen. Det gælder f.eks. Klinikejerudvalget, Ansatte Tandlægers udvalg. Udvalget for Offentligt ansatte tandlæger, Sundhedsudvalget, efteruddannelsesudvalget mv.

Det vil sige, at der sidder et stort antal lokale repræsentanter og varetager alle tandlægers interesser centralt i foreningen.

Midtjysk Tandlægeforening ejer desuden Tandlægevagten her i regionen.

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.