Kontakt boble

MJTF på facebook

På Midtjysk Tandlægeforenings generalforsamlingen hvert år i oktober vælger medlemmerne de repræsentanter, der skal sidde i bestyrelsen. Den allerede siddende bestyrelse stiller med en liste over mulige kandidater, men man kan også stille op på dagen. Vi søger altid medlemmer med interesse for fagpolitik. Hvis man ønsker at høre nærmere, er man altid velkommen til at kontakte formanden eller andre medlemmer af bestyrelsen.

Ungeudvalget:

Ungeudvalget er vores lokale udvalg, som arrangerer kurser og praktik for de tandlægestuderende og de nyligt færdige tandlæger. Vi fokuserer på, at give de studerende et indblik i livet som tandlæge og er de unges kontakt til deres lokale forening. 
 

Kredskursusudvalget:

Udvalget arrangerer kurser lokalt i region Midt. Kurserne er både rent faglige kurser for tandlæger og kurser, som retter sig mod hele teamet. Vi forsøger at placere kurserne både øst og vest i regionen og er altid åbne for forslag til nye spændende kurser.
 

Sundhedsudvalget: SUU

Sundhedsudvalget er et udvalg forankret centralt i Tandlægeforeningen, hvor Midtjysk Tandlægeforening har en repræsentant siddende.
SUU deltager i sundhedskampagner  omkring  rygestop, ergonomi kurser og oral cancer og meget mere og står også for det faglige indhold i patientfolderne, som Tandlægeforeningen sælger. Desuden har SUU et stærkt samarbejde med forskellige patientforeninger.
 

Efteruddannelsesudvalget: EUU

Efteruddannelsesudvalget er også et centralt udvalg i Tandlægeforeningen som Midtjysk Tandlægeforening sender en repræsentant afsted til.
EUU rådgiver Tandlægeforeningen i forhold til “tandlægedage” og Årskursus.
 

Privatansatte Tandlægers Udvalg: PATU

PATU er et centralt udvalg i Tandlægeforeningen som varetager privatansatte tandlægers interesser. PATU beskæftiger sig med løn og ansættelsesvilkår, kontrakter og er hvert år vært for en konference for privatansatte tandlæger.
 

Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg: OATU

OATU varetager offentligt ansatte tandlægers interesser. Det gælder både tandlæger ansat i kommunerne, regionerne og på Tandlægeskolerne.
OATU er forhandlingspart når der forhandles overenskomster på det offentlige område og varetager offentligt ansatte tandlægers interesse internt i foreningen.
 

Klinikejerudvalget: KEU

Klinikejerudvalget er udvalget for de selvstændige klinikejere, som varetager disses interesser både internt i foreningen og eksternt. Det er KEU som forhandler med Regionernes lønnings og takst nævn og KEU der er repræsenteret i FUTKA (Uddannelsesnævnet for tandklinikassistenter) og andre steder hvor klinikejerne har interesser. 
 

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.