Kontakt boble

MJTF på facebook

Referat fra Forårsmøde 2023 i Plus55. TIR 18. APR 2023

Aarhus Tandlægeskole i Auditorium 1 og Kantinen

I anledning af 20-årsjubilæet bød Plus55 velkommen med et glas bobler.

 

Vi var 72 veloplagte og forventningsfulde deltagere. Som sædvanlig gik snakken lystigt, mens gamle relationer – både kollegiale og venskabelige - blev genopfrisket i en ualmindelig positiv ånd.

IMG 3347 

"Aarhus Universitet - Arkitektur og Landskab".

Aftenens jubilæumsforedrag var lagt i hænderne på den meget engagerede arkitekt m.a.a. Julian Weyer, der er partner i arkitektfirmaet "CF Møller Architects", som har været hovedarkitektfirmaet bag AU Campus.

Julian kom til Danmark fra Tyskland som lille dreng. Hele hans familie har eller har haft relation til AU. Så AU Campus er blevet hans skæbne.

Universitetet blev grundlagt i 1928 på privat initiativ uden statsstøtte. I 1931 vandt arkitekterne Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann den udskrevne arkitekt-konkurrence. Siden 1939 har C.F. Møllers Tegnestue stået for byggeriet. I harmonisk samspil med den kuperede park danner de ensartede bygninger en smuk 'campus', der har opnået international berømmelse.

 

Pressefotos smalt juælian lille

Den første bygning stod klar i 1933. Fordi et lokalt teglværk havde doneret 1 million gule (billige) teglsten blev den gennemgående grundsten den gule mursten. Bygningen blev bygget i typisk tysk funktionalistisk Bauhaus-stil – den stilart inden for design og bygningskunst, som fokuserede på at skabe produkter og bygninger, hvor æstetikken tydeligt afspejler funktionen. I denne stilart vægtes funktionen dermed højere end den enkelte bygnings dekorative udtryk. (Modsat Aarhus Ø).

Alle bygninger har firkantede tagrender, tegltag med 33% hældning og dermed plads til alt ”teknik” under taget. Bygningerne ligger i en grøn oase, og i sidste ende kan man sige, at campus-landskabet dominerer arkitekturen.

AU-projektet starter i mikro (mursten) og ender i makro, hvor bygningerne er integreret i landskabet. Bygningerne er tilsyneladende ens, men man opdager gradvist, at de er meget forskellige, men i en helstøbt helhed. Hierarkiet i universitetsbygningerne afspejles i placeringen i forhold til den skrånende bakke. På toppen af bakken ved Ringgaden ligger hovedbygningen.

Hovedbygningen blev opført i årene omkring 2. verdenskrig. Under besættelsen forsøgte man at forsinke byggeriet. Man tog sig rigtig god tid, hvilket afspejler sig i en stor detaljerigdom og raffinerede løsninger fx med akustik-vægge.

Campus er løbende blevet udvidet med nye bygninger i hvert årti. Den udvendige byggestil er bevaret, mens det funktionelle indhold er up-to-date.

Den nylige fredning af AU Campus er nok lidt til gene for universitetet, men nye udvidelser udenfor campusområdet kompenserer for det forhold.

Julian Weyer modtog stor applaus for et fremragende foredrag, som i den grad gav stof til eftertanke og ikke mindst motivation til nysgerrigt at genopleve hele Aarhus Universitets Campus til fods.

999

Efter foredraget samledes vi i kantinen til en bid brød, hvor kollega- og vennesnakken i den grad fortsatte.

Vi afrundede den vellykkede aften med sangen ”Det er i dag et vejr” akkompagneret af Ole Hammers altid veloplagte harmonika.

Som ovenfor nævnt så markerede vi 20 års jubilæet for Plus55 i forbindelse med Forårsmødet.

Før Plus55 blev etableret stod ÅrhusTandlægeselskabfor kurser og faglige møder, men aktiviteten var efterhånden blevet overtaget af de mange nye særforeninger, så i 2003 besluttede en gruppe af tandlæger med bl.a. Lillian Marcussen og Flemming Moss Hansen  at indstille til Kredsbestyrelsen, at starte Plus55  som et fagligt mødeforum for modne tandlæger fra alle typer af ansættelse. Det har nu fungeret i 20 år, og der er aktuelt 230 medlemmer, så det syntes vi lige skulle fejres.

Når vi kan afholde møderne, så skyldes det, at vi i sin tid overtog kassebeholdningen i Århus Tandlægeselskab, og at vi aktuelt får en årlig bevilling fra Midtjysk Tandlægeforening (MJTF) hvilket vi er meget taknemmelige for.

Slutteligt vil vi gøre opmærksom på Plus55's hjemmeside hvor du bl.a. kan finde vedtægter og tidligere referater fra de seneste arrangementer.

Du finder Plus55 som et faneblad på www.MJTF.dk

På gensyn i efteråret

Lisbeth Dietz  Birthe-Annette Bindslev  Bjarne Simonsen  Flemming Pedersen  Bente Nyvad,   Anders Juul  Jørgen Bindslev

Plus55 er for alle tandlæger uanset tidligere og nuværende beskæftigelse. Hvis du kender nogen, der gerne vil deltage, så bed dem sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Efterårsmøde 2022 i Plus55

Efterårsmødets emne var ” Fra Kvaksalver til Tandlæge”. Tandlæge Flemming Pedersen fortalte om tandlægestandens kamp for at komme fri af koblingen til kvaksalverlovgivningen fra 1794. Tandekstraktion og mange andre sygdomme blev normalt klaret af ”kloge” koner og mænd. Men en ” syfilis” epidemi med vansirende skader på ansigtets bløddele som følge af overbehandling med kviksølvsalver udløste i 1794 en forordning mod kvaksalveri. Men da man stadig havde brug for personer, der kunne håndtere sygdomme og ekstraktioner, blev der lavet en §6 i loven der betød, at personer, der overfor Stiftamtmand og Stiftfysicus kunne demonstrere, at de havde viden og praktisk kunnen indenfor et området (fx ekstraktion), kunne få lov at fortsætte som såkaldte Amtsbarberer. I 1796 godkendte kongen en mindre eksamen -Tentamen - ved det kirurgiske akademi i København. Man var herefter ” Tandoperatør” og måtte foretage ekstraktioner mm. Men der var for få uddannede tandoperatører, derfor fortsatte Amtsbarbererne med at praktisere i provinsen. Først i 1916, da vi fik den første Tandlægelov, kom vi som branche helt fri af Kvaksalverlovgivningen.    

Hospitalsindlæggelse og lægehjælp blev vederlagsfrit i 1892 med Loven om Anerkendte Sygekasserer. Baggrunden for loven var ikke udbrud af sygdomme, men derimod at hindre en revolution i Danmark som følge af fattigdommen og forarmelsen der opstod da lavene blev forbudt efter den Liberale Grundlov i 1849. Det meget konservative Landsting var sammen med Kong Christian d.IX bange for revolution, og derfor lykkedes det Folketinget med Venstre og Socialdemokratiet, at presse en lov igennem, som betød, at det blev muligt for ubemidlede at få gratis lægehjælp og sygehusbehandling, hvis de meldte sig ind i en anerkendt sygekasse. Tænder var ikke med, thi på dette tidspunkt, var tandpleje kunet tilbud til det bedre borgerskab, som overhovedet ikke var med i den nye lovgivning. Loven var kun for de ubemidlede, hvis oprørstrang skulle pacificeres.

Sygekasselovgivningen blev revideret i 1916, 1921, 1933, men kun gradvist blev der indført mulighed for, at kommunerne kunne yde tilskud (ikke fuld betaling) til skoletandpleje, såfremt de oprettede klinikker. Med Steinckes Folkeforsikring i 1933 fik kommunerne ret til statslig refusion for 50% af udgiften til Kommunale skoletandklinikker. I den sidste del af Velfærdstatens udviklingsperiode i 1960’erne kom der politisk fokus på tandplejen. I 1972 kom ” Lov om Børnetandpleje” betød, at alle kommuner enten skulle oprette klinikker eller betale for 0-18 åriges tandbehanddling i privat praksis. DTF arbejde for, at få tandpleje ind under Bistandslovens nye forebyggende ideer. Det betød, at der i næsten alle kommuner kom samarbejdsrelationer mellem privat praksis og kommunerne. Som følge af dette, bevilges i dag via Kommunerne knap 1 mia. kroner til tandbehandling via sociallovgivningen. I 1965 kom der en overenskomst for personer fyldt efter 1945, med tilskud til tandbehandling på 75%. Tilskudsprocenten er dog gradvist reduceret og erstattet at tilskud til flere forebyggende ydelser i overenskomsten.Det samlede tilskud via regionerne er siden 1980 gradvist reduceret fra 0,4% til 0,2% af BNP.

Ved Strukturreformen i 2007 fik vi 98 kommuner og 5 regioner, og Tandplejen blev en del af en samlet Sundhedslov. Det betød dog ikke, at tandpleje blev vederlagsfri, men mindre grupper af psykiatri- og cancer- patienter fik bedre tilbud. Sidste år besluttde Folketinget, at unge fra 18-21 gradvist skal have tilbudt vederlagsfri tandpleje. Siden 2018 har overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen været opsagt af Indenrigsminsteren. Ud fra udmeldingerne fra de politiske partier her op til valget i 2022, ser det ud til, at det højst bliver flere mindre grupper, der får et vederlagsfrit tandplejetilbud. Der er øjensynligt ikke økonomisk og politisk opbakning generelt til vederlagsfri voksentandpleje i Danmark. Spørgsmålet er også, om privat praksis ønsker mere involvering med det offentlige. Lægerne har flere gange siden 1892 søgt at kæmpe sig fri på området.  

FPdeltagere    

      

Referat fra efteraarsmødet i Plus55                                            Tirsdag den 2. november 2021

"Et liv med kunst” fortalt af tandlæge Peder Kold

                       peder kold kunst 2021

 

Peder Kold bød velkommen til de mange kolleger og mindedes da han selv for 59 år siden, i dette lokale, med angst ventede paa at døren gik op og ind trådte P. A. Knudsen i sin hvide, stivede kittel.

Som børn boede Birthe i Vinderup og Peder i Handbjerg og begge  gik i Vinderup  realskole. Hun var 14 og han var 15 år da de mødtes til en fest. Peder voksede op paa en gaard, hvor der paa væggen hang et luftfoto af gården. Birthes far var tandlæge og oprindelig fra Odsherred, og interesseret i moderne kunst.

Peder og Birthe købte deres første Cobra-maleri i 1973 paa afbetaling.
Under tandlægestudiet fik de foræret tryk af John Lind og Mogens Kilian, og købte paa 9. semesters auktion "Apollonia" i gasbeton lavet af Børglum Jensen. "Apollonia" stod paa klinikken i 50 år!

Efter endt studie flyttede de til Tønder og nød den korte afstand til Nolde-Museet med de fantastiske billeder. I 1970 startede de 0-praksis i Herning. I venteværelset hængte de litografier af bl. a. Jens Søndergaard , hvilket viste sig at være et godt samtaleemne. Gennem medlemsskab i Herning Kunstforening mødte de maleren Knud Erik Skou, der samtidigt var kunstpædagog paa Gymnasiet og holdt aftenkurser om kunst. Han blev deres gode ven, selv om han absolut ikke kunne lide Cobra kunst, men tværtimod syntes det var, som han sagde, noget lort. Gennem årene købte de en del af hans værker, dels gennem kunstcirklen i Herning, og dels direkte hos ham.

Peder og Birthes hovedinteresse er Cobra-kunst.
Cobra er grundlagt i 1948 i Paris med Asger Jorn som initiativtager. Navnet er en kombination af Copenhagen-Bruxelles-Amsterdam, men sammenslutningen eksisterede kun i 3 år.
Cobra var en avantgarde-bevægelse, - IKKE en stilart. Målene var spontan, abstrakt malemåde. Danmark repræsenterede det største antal malere i bevægelsen.
Egill Jacobsens Ophobning” betragtes som det første Cobra-billede. Det blev malet i raseri, da Tyskland var gaaet ind i Tjekkoslovakiet.
Egill Jacobsen brugte som den første udtrykketmasken” som en skabelon til at udtrykke holdninger og følelser gennem farverne, som blev styrende.

Ejler Bille malede lys ind i sine billeder. Farverne skulle være de dominerende.
Carl Henning Pedersen (den lokale helt), - gift med kunstneren Else Alfelt, var utrolig produktiv og fysisk stærk. I 1950'erne stiftede han bekendskab med skjortefabrikanten Aage Damgaard, og samarbejdet førte i 1960´erne til udsmykningen af “Angligaarden” med 1.000 kvadratmeter keramiske kakler “Fantasiens leg med livets hjul”, der regnes for et af kunstnerens hovedværker. Senere kom “Carl-Henning og Else Alfelts Museum" til og udbygningen af dette med “Pyramiden” og sluttelig “Obelisken” i rundkørslen ved museet. Carl-Henning Pedersen solgte nødigt til private og kunne derfor overdrage en meget stor samling til museet.

Asger Jorns forældre var lærere og Jorn blev selv lærer. Han kørte paa motorcykel til Paris og endte paa Fernand Leger's malerskole. Paa verdensudstillingen i 1937, i den franske pavillon af le Corbusier, blev Picasso's "Guernica" vist for første gang. Det virkede som inspiration for Jorn.

I  70érne var Jorn paa toppen. Peder og Birthe købte le jardin des plaintre” (klagerens have) i Villy Ommes galleri i Silkeborg. Det har været udlånt og vist mange steder, - bl. a. paa Guggenheim og Barbican Art Galleri sammen med værker af Rodin.

Af andre Cobra-kunstnere viste Peder værker af:
Henry Heerup som levede i sin kolonihave og malede paa masonit.
Svavar Gudnason der overvejende var autodidakt.
Sonja Forlov Mancoba der fremstillede skulpturer i bronze.
Erik Thommesen der snittede skulpturer i træ.
Robert Jacobsen som lavede jernskulpturer.                                                                                                Pierre Alechinsky der malede med akryl paa papir opklæbet paa lærred.                                                      Karel Appel der pressede malingen ud af tuben direkte på lærredet.                                                        Corneille malede altid ikoner som f. eks fugle og møller i komplementærfarver.

Kunstneren Reinhoud har lavet en skulptur i kobber, som staar paa Kold's klinik.
I 2015 købte Peder og Birthe et næsehorn i bronze lavet af Hans Kongelige Højhed, Prins Henrik.

Peders og Birthes favoritter er ikke de samme som børnenes.  Børnenes favoritter er Kørner, Kvium, Tal R, og Farshad Farzankia. Ved klinikkens 40 års jubilæum havde maleren Jacob Herskind lavet et billede paa bestilling som gave fra børnene til klinikken.

Beretning fra formanden for Midtjysk Tandlægeforening, Stine Mørcholdt:

Da foreningsaaret startede i oktober 2020 var Corona slet ikke slut. Der var nye restriktioner og ventetid paa at blive vaccineret. Flere klinikker har lidt økonomisk tab.
I foråret 2021 blev Tandlægeforeningens direktør afskediget, og den nye direktør, jurist Isabel Jensen, tiltrådte i juli.
Den lovede reform for voksentandplejen mangler stadigvæk. I april skulle der stemmes om en ny kontingentstruktur i Tandlægeforeningen pga medlemsflugt til Ansatte Tandlægers Organisation. En kontingenttrappe” blev vedtaget. Næstformandssagen/Facebooksagen blev der brugt meget tid paa. Paa en ekstraordinær generalforsamling blev næstformand Mads Bundgaard afsat som forhandlingsleder og næstformand, han indgår dog fortat i HovedBestyrelsen.
I maj meddelte  regeringen, at der skal decentraliseres og en ny tandlægeskole skal placeres i Hjørring. Aftalen var indgået uden os sundhedsprofessionelles indflydelse. En mere passende beslutning kunne være Esbjerg, hvor der i forvejen er en lægeuddannelse.                                                                              Tandlægevagten i region Midt har stort underskud og spørgsmålet blev rejst om Midtjysk Tandlægeforening fortsat skal stå som juridisk ejer af vagten.

Det var dejligt for Plus55 at kunne samles igen i de vante omgivelser. Tilslutningen til Peder Kolds foredrag Et liv med kunst” var overvældende. I alt var 72 personer deltog, så vi var nødsaget til at anvende det store auditorium.                                                                                                                                                        Tak til Peder og Birthe for en interessant og lærerig aften om kunst. Tak til Ole Hammer for akkompagnement til tandlægesangene, og tak til vores nye leverandør af mad og drikke.

En rigtig hyggelig og munter aften.

- - - - -

 

Referat af efterårsmøde i Plus55 2020 om ”Lykke”

Christian Bjørnskov, professor i Nationaløkonomi ved Aarhus Universitet fortalte om den moderne forskning i lykke.

Spørgsmålet har interesseret filosoffer lige side Oplysningstiden omkring 1700. Adam Smith britisk økonom og moralfilosof var optaget af emnet og beskrev i 1776 i bogen ”The Wealth of Nations”, hvordan man ville få vækst og lykke til alle, blot man lod de frie markedskræfter råde, så ville en usynlig hånd – Gud - sørge for, at alle blev lykkeligere. Længere tilbage til grækerne mente stoikerne, at lykke var at gøre sin pligt. Epikurerne mente, at lykke var det at kunne gøre det man havde lyst til, uden at genere andre. Noget der minder om mere liberale ideer om frihed i dag.

Moderne lykkeforskning spørger ikke folk om, hvad de mener der gør dem lykkelige eller hvad lykke er, de forsøger i stedet at afdække, om folk føler sig lykkelige, og hvorfor de føler sig lykkelige. I den sammenhæng drejer det sig ikke om den korte lykke som kan opleves hvis AGF for en gang skyld vinder, eller man vinder i spil, men derimod om den mere eller mindre stabile følelse af lykke man har.

Lykke kan som nævnt være noget kortvarigt eller langvarigt. Det er den langvarige lykke der interesserer lykkeforskerne. Hjernescanninger har vist, at den kortvarige lykke registreres centralt i hjernen i nucleus accumbens. Den langvarige lykke, eller den ”subjektive velbefindende” er derimod knyttet til områder i den præfrontale cortex, og undersøgelser viser, at personer med mest aktivitet i den præfrontale cortex er mere lykkelige. Hvis man spørger folk om hvad lykke er, nævner de typisk noget om den kortvarige lykke som fx minder, sociale normer og hvad der kulturelt menes at gøre en lykkelig.

Hvis man vil vide noget om befolkningens generelle lykkefølelse, så skal man spørge helt udefineret, og hvor lykkelig er du alt i alt. Gør man det, viser det sig, at svarene svarer til det ens venner om omgangskreds vil sige. I det hele taget er det, at en person er smilende, når han/hun ikke iagttages, er et godt tegn på, om personen er lykkelig.

Når man sammenligner lande, er det næsten altid de nordiske lande der ligger højst, mens de tidligere kommunistiske lande scorer lavt. Når man undersøger, hvad folk mener der betyder mest for lykke, er det økonomi, helbred, arbejde, sociale relationer og bolig der fremhæves. Hos kvinder er økonomi og bolig det vigtigste, mens det for mænd er arbejde, der er det vigtigste. Det er her interessant, at i Sydeuropa er arbejdet mindre vigtigt end i Nordeuropa.

Med hensyn til økonomi og alder, viser undersøgelser, at lykken stiger fra gruppe til gruppe hvis man inddeler respondenterne i deciler efter rigdom. Når man skal forklare det med lykke og rigdom, så er der to teorier. Den ene er ”sammenligningsteorien”, dvs at man er mere lykkelig, hvis man oplever, at man er rigere end dem man sammenligner sig med. Det er dog ikke den bedste forklaringsteori, for naboen kan jo bare købe større bil. En mere plausibel forklaring giver ”aspirationsteorien”. Man er mere lykkelig, hvis man oplever, at man har det bedre end man forventede. Udfordringen er, at vores forventninger over tid stiger.

Forskerne har også undersøgt hvordan penge kan gøre en mere lykkelig. Hvis man ”bare” køber en ny bil eller noget andet, hjælper det ikke meget på den varige lykkefølelse. Det der ser ud til at give mest lykke er, at få skabt luft i økonomien. Endelig er der noget der tyder på at det at bruge penge på oplevelser kan skabe mere varig lykke – så hvad med lykken i en corona-tid ?

Lykke hænger også sammen med tillid. I de lande, hvor man har meget tillid til ens medborgere, er man typisk mere lykkelige – Danmark, Sverige og Norge er helt i top, mens Frankrig ligger i bund. I det tidligere Vesttyskland mener 40% at man kan stole på andre, i det tidligere Østtyskland mener kun 25% det samme. Når det ofte ses, at lykke scorer lavere i de tidligere kommunistiske lande, så hænger det øjensynligt sammen med deres retsvæsen og den mindre frihed til at kunne tale og handle frit.

Ser man på lykke over tid, så er det sådan, at vi er mest lykkelige som unge, mindst lykkelige som ca. 40årige og mere lykkelige igen med alderen, dog mere større variation i blandt os ældre.

Hvis man undersøger lykke-niveau i forhold til klima, skat, sprog og velfærdsydelser, så ser det ikke ud til at betyde noget eentydigt, vi vænner os til det niveau / de vilkår der er, i det land vi bor i.

Forskerne har også undersøgt hvordan indvandrere tager deres niveau med hjemmefra. Det ser ud til at man tager ca 50% med at det niveau der er i det nye land, mens næste generation næsten følger den øvrige befolkning. De senere år er man begyndt at undersøge minoritetsgrupper, bla viser undersøgelser at homoseksuelle mænd i gennemsnit er lige så lykkelige som den øvrige befolkning, men der er store udsving i gruppen.

I lande som USA er der store udsving mellem staterne – nærmest ligesom i Europa. I Danmark har det ikke været muligt at finde forskelle mellem de forskellige regioner.

Der var 50 kolleger der havde meldt sig til arrangementet, der kom dog nogle afmeldinger i sidste øjeblik så vi var 40 deltagere. Plus55’s arrangementsgruppen havde besluttet at gennemføre mødet selvom vi ikke kunne være på Tandlægeskolen pga Corona. Med den snakkelyst der var blandt deltagerne, så det ud til, at alle var glade for at få mulighed for at komme af sted til et arrangement, så hvis ellers det er muligt med de restriktioner der måtte være til foråret, forventer vi at kunne invitere igen til foråret.  

Denne side bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Disse oplysninger slettes så snart du forlader siden. Der ud over indsamles - i anonymiseret form - oplysninger om din færden på siden, til brug for udarbejdelse af bruger statistik.